БАЯРЫН ХӨТӨЛБӨР

БАТЛАВ ЗАСАГ ДАРГА Д.БАТХҮРЭЛ ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН “ДАЛИНЫ БАЯР-2016” АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ НЭГ. Зорилго: Байгалийн ховор ургамал даль цэцгийг сумын брэнд болгох, дотоодын болон гадаадын аялагчдыг татаж хаврын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх ХОЁР. Зорилт: • Сумын албан байгууллага аж ахуйн нэгж, багийн иргэдийг хамруулж, өргөн хүрээнд үр дүнтэй зохион байгуулж ажиллах • Нийтийн биеийн тамирын уралдаан тэмцээнийг хөгжүүлэх ГУРАВ. Хугацаа: 2016 оны 05 дугаар сарын 13-ны Баасан гаригт ДӨРӨВ. Хамрах хүрээ: 1. Эрдэнэбулган сумын албан байгууллагууд 2. Эрдэнэбулган сумын ААН-үүд 3. 1, 2, 3, 4, 5-р багийн иргэд, малчид 4. Бусад сумд болон гаднаас ирсэн зочид ТАВ. Зохион байгуулах арга хэмжээ: a. Биеийн тамир спортын арга хэмжээ b. Урлаг соёлын арга хэмжээ c. Үзэсгэлэн яармаг, худалдаа ЗУРГАА. Зохион байгуулагч: Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ, “Энэрэл” хүүхдийн цэцэрлэг, ЕБС, ЭМТ, Соёлын төв, Цаг уурын өртөө, Эмэгтэйчүүдийн зөвлөл УДИРДАМЖ БОЛОВСРУУЛСАН: ДОТООД АЖИЛ, ЭРХЗҮЙН СУРГАЛТ СУРТАЛЧИЛГАА ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Г.БАЯРБАТ