ИТХ-ын танилцуулга:

ИТХ-ын танилцуулга:
ИТХ-ын ээлжит VI дахь удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр суманд 21, аймагт 1 төлөөлөгч сонгогдон. Манай сумын тухайд АН 18 суудал, МАН 3 суудалтай, аймгийн ИТХ-ын тухайд АН-аас  нэр дэвшигч сонгогдон ажиллаж байна.