Түүхэн замнал

Эрдэнэбулган сум нь1928 онд Цэцэрлэг мандал уулын аймгийн Хөвсгөл далай, Дэлгэр хан уулын хошууны Сант-Өндөр сум нэртэйгээр байгуулагдаж байсан ба 1931 онд Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн шинэчилсэн зохион байгуулалтаар Эрдэнэбулган нэртэй болсон.
1959 онд Атрын сангийн аж ахуйн нэг болох Эг-Үүрийн сангийн аж ахуй байгуулагдаж тус суманд газар тариалан эрхлэх үйл ажиллагаа эхэлсэн.