Бүтээн байгуулалт

  • 697

    БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖ...

    СУРГУУЛЬ     Ерөнхий боловсролын 12 жилийн сургууль     Дуурга багийн  2-р хороонд байршилтай     400 хүүхдийн хүчин чадалтай, одоог...

Facebook messenger