УБ хот дахь нутгийн зөвлөлийн золголт 2019-02-23-ны өдөр боллоо