ЗДТГ-ын танилцуулга

  • 1994

    ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОВЧ...

    ЭРДЭНЭБУЛГАН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА     Монгол улсын Үндсэн хууль 1992 онд шинэчлэн батлагдаж Засаг захиргааны нэгжид өөрчлөлт орж улмаар АДХ-ын гүйцэтг...

  • 1068

    ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР...

      ЗДТГ нь Дуурга багийн 3-р хороонд байрладаг. 35 ажиллагсадтай . 1992 оноос засаг захиргааны  нэгж өөрчлөгдсөнөөр ЗДТГ болсон.  Манай ЗДТГ нь ажлынхаа үзүүлэлтээр Хөвсгөл ай...

Facebook messenger